http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1872502-idrottsprofiler-ett-lyckat-drag

Richard är killen med röda handskar smiley