Där fick Närkebônnera!

Skickar med den här språklektionen, värmer extra gött nu, från en Karlskoging som bor i Örebro:

”Fan va gött o höre ouiktti svänskö. Ja söm tvingös hörö di där gnällachlera i Örebrou stup i qoartön. Dä änna så en tar te öga!”