http://nwt.se/sport/kt-sport/article1135469.ece

I Karlskoga Tidningen höromdagen!