Ser inte ut som KB har samma problem som BIK med hemmadomarna smiley