Under promenaden med kalvarna förra helgen uppstod det ett litet problem

De barnsäkra grindarna på dagis fungerar … smiley

Men vi hade ju ”knappomanen” med oss. Han som tyckt, vridit och klämt på alla lås, spärrar och knappar han passaerat i sitt snart 13-åriga liv.

Slutet gott …