smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Adam är av hebreiskt ursprung som kan betyda människa eller den rödaktige (Luleå). Adam betyder ”man” på turkiska och persiska. Adam var den första människan enligt Bibeln och Koranen.

Namnet var ovanligt under de första två tredjedelarna av 1900-talet, men blev under sista delen något av ett modenamn. Den 31 december 2008 fanns det totalt 21 162 personer i Sverige med namnet, varav 16 243 med det som tilltalsnamn. År 2008 fick 463 pojkar namnet som tilltalsnamn.

Den mest berömde Adam, förutom Lambertsson och den första människan på jorden, som jag kommer på är Adam Cartwright smiley