Det har monterats elkontakter idag, uj uj uj. Det är väldigt långt ner till golvet ibland smiley