Nu limmas det sista konstgräset på Nobelstadion och snart är planen helt färdigställd. Konstgräsplanen invigs 11 november.