Marcus och Tommy på väg till ännu en ishall denna gång i Malmö

Här bevistades en Tattoföreställning för att sedan ta tåget till Kävlinge där vi bodde hos goda vänner