12 år är Du här på övre fotot smiley och 6 år på nedersta fotot. smiley