Manchester City – Manchester United 1 – 0 smileysmileysmileysmiley