Kryssvägen fredag morgon den 18 mars 2011

Findus är smartast, han ligger inne och gossar i värmen