På måndag läggs Pelle in på USÖ för att genomgå en sk ablation:

”dvs man bränner eller kyler bort extra ledningsbanor i hjärtat och som orsakar flimmer. Tre katetrar förs in via ljumsken och läggs i hjärtats olika rum. Sen ”pacar” man på olika ställen och försöker med inducerade extraslag och hög hjärtfrekvens att provocera fram ett flimmer hos patienten. När man hittat var flimret startar bränner/kyler man ner området till -70 eller -80 grader så att vävnaden dör. Flimret upphör. Smart!” (Skrivet av en läkarkandidat på sin 8 termin.) Hemma igen på onsdag.