Vi har varit på endagskonferens på Villa Lungsbro. En del andra var på Tidöslott.

Tycker nog mest att Tidö verkar stort. Villa Lungsbo vara rätt mysigt.
Vill Lugnsbo till vänster, Tidö slott till höger

Riddarsalen på Tidöslott.