”Den nya restaurangen ligger på Munkbron 11 i Gamla Stan, och där hittar man förutom ovan nämnda bryggeri 56 öl på fat – varav den största delen av dessa vigs åt svenska mikrobryggerier! Vi kommer med andra ord ha ett rejält sortiment av svensk kvalitetsöl.”

http://www.monkscafe.se/index.html